Sondaże / Europa

Planowana aktualizacja 17-19.10

Unia Europejska

Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy

Kraje spoza UE

Albania | Czarnogóra | Islandia | Macedonia Północna | Mołdawia | Norwegia | Rosja | Serbia | Szwajcaria | Turcja | Ukraina | Wielka Brytania

1 W celu przeprowadzenia badania społeczno-politycznego dotyczącego wyborów parlamentarnych lub prezydenckich na Białorusi, należy uzyskać akredytację wydawaną przez Komisję Badań Opinii Publicznej w ramach Narodowej Akademii Nauk Białorusi (zgodnie z rezolucją Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 31 maja 2002 r. nr.707).
2 W zestawieniu nie uwzględniono Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Bośni i Hercegowiny