Test wyborczy

0%

Czy popierasz utrzymanie programu 500+?

Czy popierasz pomysł budowy tanich mieszkań na wynajem?

Czy rozwój zielonej energii kosztem ograniczania paliw kopalych powinien być priorytetem polityki energetycznej?

Czy należy zlikwidować fundusz kościelny?

Jakie składki ZUS powinien płacić przedsiębiorca o dochodach nieprzekraczających 3000 zł na rękę?

Czy popierasz likwidację CIT dla małych i średnich firm?

Czy popierasz pomysł obniżki podatku VAT (podatku od towarów i usług)?

Kto powinien być zwolniony z podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych)?

Czy powinien wzrosnąć zakres kompetencji samorządów lokalnych?

Czy Polska powinna respektować zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące przyjmowania uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu?

Czy popierasz wzrost nakładów (liczonego jako odsetek PKB) na finansowanie publicznej służby zdrowia do 2024 roku?

Czy Polska powinna domagać się reparacji wojennych od Niemiec?

Czy należy przywrócić tzw. mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim?

Czy popierasz ściślejszą współpracę Polski z USA w obszarze energetycznym i zbrojeniowym?

Czy popierasz zniesienie zakazu handlu w niedzielę?

Czy popierasz legalizację związków partnerskich - małżeństw osób tej samej płci?

Czy prawo do przerywania ciąży powinno być powszechnie dostępne?

Czy popierasz refundację in vitro z budżetu państwa?

Czy popierasz liberalizację prawa stałego pobytu dla imigrantów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy?

Czy kwestie praworządności stanowią istotny problem w obecnej sytuacji politycznej w Polsce?

Czy należy rozdzielić funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości?

______
Prawo i Sprawiedliwość

Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI

Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Test wyborczy nie uwzględnia partii Polska 2050 Szymona Hołowni i wymaga aktualizacji. W czerwcu 2021 r. zostanie zaprezentowana nowa wersja testu wyborczego.