Test wyborczy 2023

0%

Wybierz rodzaj testu

0%

Spersonalizuj test wyborczy wybierając najważniejsze dla ciebie kategorie (maksymalnie 2)

0%

Czy popierasz utrzymanie programu 500+/800+ na dotychczasowych zasadach?

Czy powinien wzrosnąć zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego?

Czy popierasz wzrost nakładów na finansowanie publicznej ochrony zdrowia m. in. w celu zapewnienia podwyżek wynagrodzeń?

Czy popierasz finansowe i militarne wsparcie dla Ukrainy?

Czy popierasz pomysł zniesienia podatku cukrowego?

Czy popierasz utrzymanie zakazu handlu w niedzielę?

Czy popierasz cykliczne zwiększanie wartości minimalnego wynagrodzenia?

Czy należy zlikwidować fundusz kościelny i zastąpić go dobrowolnym odpisem podatkowym?

Czy prawo do przerywania ciąży powinno być powszechnie dostępne?

Czy popierasz refundację in vitro z budżetu państwa?

Czy popierasz legalizację związków partnerskich osób tej samej płci?

Czy popierasz liberalizację prawa stałego pobytu dla imigrantów zarobkowych spoza UE?

Czy rozwój zielonej energii kosztem ograniczania paliw kopalnych powinien być priorytetem polityki energetycznej?

Czy państwo powinno wspierać program budowania tanich mieszkań na wynajem?

Czy popierasz pomysł likwidacji abonamentu RTV?

Ile powinna wynosić kwota wolna od podatku?

Jaka powinna być wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy popierasz wprowadzenie dobrowolnego ZUSu dla przedsiębiorców?

Czy popierasz legalizację posiadania niewielkiej ilości marihuany do celów rekreacyjnych?

Czy UE powinna stać na straży praworządności w państwach członkowskich?

Czy popierasz powołanie i funkcjonowanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022?

Test wyborczy 2023
Prawo i Sprawiedliwość

Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Nowa Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe (Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni)

Polska 2050 Szymona Hołowni (Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni)


Wersja 4.0 (2023)