Test wyborczy

Wersja 2.0 (2022)
0%

Czy popierasz program 500+?

Czy popierasz wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców?

Czy popierasz pomysł całkowitej likwidacji podatku dochodowego?

Czy rozwój zielonej energii kosztem ograniczania paliw kopalych powinien być priorytetem polityki energetycznej?

Czy popierasz bezwzględny zakaz importu śmieci do Polski?

Czy należy zlikwidować fundusz kościelny?

Czy powinien wzrosnąć zakres kompetencji samorządów lokalnych?

Czy popierasz liberalizację prawa stałego pobytu dla imigrantów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy?

Czy popierasz wzrost nakładów (liczonego jako odsetek PKB) na finansowanie publicznej służby zdrowia do 2024 roku?

Czy popierasz likwidację możliwości odliczenia 7,75% składki zdrowotnej, kosztem przekazania tych dochodów dla służby zdrowia?

Czy należy przywrócić tzw. mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim?

Czy Polska powinna aktywnie wspierać białoruską opozycję?

Czy popierasz sankcje gospodarcze przeciwko Rosji?

Czy popierasz zniesienie zakazu handlu w niedzielę?

Czy popierasz legalizację związków partnerskich osób tej samej płci?

Czy prawo do przerywania ciąży powinno być powszechnie dostępne?

Czy popierasz refundację in vitro z budżetu państwa?

Czy należy rozdzielić funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości?

Test wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

Koalicja Obywatelska

Konfederacja

Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polska 2050

Zbyt wiele razy wybrano opcję "Nie mam zdania". Prosimy rozwiązać test ponownie.