Sondaże / Polska

PiS
34.1
+0.5
KO
27.0
-2.2
KONFEDERACJA
8.7
+1.6
LEWICA
8.4
+0.5
POLSKA 2050
8.3
-0.5
PSL
5.4
+0.8

Podział mandatów

Symulacja poparcia w województwach

Podział mandatów – warianty koalicyjne

Sondaże wyborcze (zbiór)

LewicaLEW.
KO
Polska 2050P50
PSL
Agrounia PorozumienieA+P
WolnościowcyWOL
PiS
KonfederacjaKON
1025
23-24.03.2023
8.3
27.9
8.1
7.1
0.9
36.4
9.9
1000
20-23.03.2023
8
27
6
5
1
34
11
1000
17-19.03.2023
9.2
25.4
8.1
6.4
0.2
33.8
9.3
1100
17-18.03.2023
8.5
26.4
7.9
6.2
34.3
9.0
16.03.2023
9.3
28.4
11.3
4.5
0.2PJG
33.8
9.7
1000
14-16.03.2023
6
26
9
2
1
31
9
1000
13-16.03.2023
9
25
9
5
2AU
37
8
1100
13-14.03.2023
9.2
26.7
7.1
6.8
34.2
8.7
1025
08-09.03.2023
9.2
28.6
7.1
7.7
0.9
36.9
8.0
1054
03-06.03.2023
8.8
26.7
8.1
5.3
1.3
32.8
7.1
1000
03-05.03.2023
8.2
27.9
7.1
6.9
0.9
34.7
7.3
1100
28.02-01.03.2023
9.2
27.1
7.5
6.6
34.4
7.4
1000
24-27.02.2023
6.7
33.9
7.3
3.7
34.7
11.1
1037
23-24.02.2023
9.1
29.9
8.0
6.6
0.7
37.5
6.8
1022
17-20.02.2023
7.7
30.4
9.7
4.5
32.1
6.4
679
15-20.02.2023
9
28
9
2
33
5
1000
17-19.02.2023
8.7
27.2
7.5
7.0
0.4
33.6
6.9
982
06-19.02.2023
5
22
7
3
1
36
7
1021
09-10.02.2023
9.5
28.9
8.3
6.4
1.3
37.7
6.5
1000
07-08.02.2023
5
29
11
3
2.0
28
8
1040
03-06.02.2023
7.2
28.1
9.8
5.4
35.6
7.5
1040
03-06.02.2023
7.3
27.8
10.7
4.2
1.0
33.7
6.4
1000
03-05.02.2023
9.1
28.0
8.1
5.1
1.9
34.6
5.2
1100
03-04.02.2023
8.9
27.3
8.3
5.1
33.9
5.6
1088
28-29.01.2023
10.2
29.0
11.3
5.1
34.8
6.8
1035
26-27.01.2023
8.9
28.8
9.1
6.6
37.0
7.6
1000
22-23.01.2023
8.4
27.4
8.6
6.1
34.0
6.4
983
18-23.01.2023
8
31
8
2
31
5
1000
20-22.01.2023
8.4
27.1
9.7
6.2
34.4
6.5
1028
09-22.01.2023
5
22
7
3
32
7
1033
13-16.01.2023
8.4
27.8
9.4
4.8
34.6
7.2
1100
14-15.01.2023
8.9
27.2
9.2
5.9
33.4
7.0
800
10-15.01.2023
4.3
34.4
13.2
4.1
34.3
8.5
1029
12-13.01.2023
10.1
29.4
8.2
6.7
36.1
7.4
1000
06-08.01.2023
8.0
27.0
9.3
5.9
32.3
6.9
1100
05-06.01.2023
8.9
25.4
9.2
5.7
29.7
6.6
Sposób obliczania średniej

1. Próba badanych wybranych sondaży ośrodka A i B jest mnożona przez poparcie w procentach (mnożnik) każdej partii. W wyniku mnożenia otrzymujemy iloczyny stanowiące liczbę ankietowanych dla poszczególnych partii.
Przykład:
Sondaż 1 Ośrodek A: Partia-A (50%), Partia-B (30%), Partia-C (10%) / Próba: 1000
Sondaż 2 Ośrodek A: Partia-A (40%), Partia-B (40%), Partia-C (10%) / Próba: 900
Sondaż 1 Ośrodek B: Partia-A (50%), Partia-B (30%), Partia-C (10%) / Próba: 1200
Sondaż 2 Ośrodek B: Partia-A (64%), Partia-B (34%), Partia-C (2%) / Próba: 1000

Sondaż 1 Ośrodek A: Partia-A (1000*0,5=500), Partia-B (1000*0,3=300), Partia-C (1000*0,1=100)
Sondaż 2 Ośrodek A: Partia-A (900*0,4=360), Partia-B (900*0,4=360), Partia-C (900*0,1=90)
Sondaż 1 Ośrodek B: Partia-A (1200*0,5=600), Partia-B (1200*0,3=360), Partia-C (1200*0,1=120)
Sondaż 2 Ośrodek B: Partia-A (1000*0,64=640), Partia-B (1000*0,34=340), Partia-C (1000*0,02=20)
2. Uzyskane wyniki są sumowane i dzielone przez liczbę badań przeprowadzonych przez dany ośrodek. W ten sam sposób liczona jest próba.
Przykład:
Średnia Ośrodek A: Partia-A ((500+360)/2=440), Partia-B ((300+360)/2=330), Partia-C ((100+90)/2=95) / Próba: ((1000+900)/2=950)
Średnia Ośrodek B: Partia-A ((600+640)/2=620), Partia-B ((360+340)/2=350), Partia-C ((120+20)/2=70) / Próba: ((1200+1000)/2=1100)
3. Dla każdej partii sumowane są średnie wyniki poszczególnych ośrodków, a następnie dzielone przez sumę uśrednionych prób. Otrzymany wynik stanowi średnią dla partii w danym miesiącu kalendarzowym.
Przykład:
Próba: (950+1100=2050)
Średnia Ośrodek A+B: Partia-A (440+620=(1060/2050)=51.7%), Partia-B (330+350=(680/2050)=33.2%), Partia-C (95+70=(165/2050)=8.1%)