Sondaże

Publ.
Publ.
Termin
Lewica
KO
PSL
PiS
KonfederacjaKonf.
Średnia w bieżącym miesiącu ► Średnia ► 12.3 25.6 6.2 40.0 6.2
CBOS 17.02 06-16.02 9 24 5 44 6
IBRiS 10.02 07-08.02 15.6 27.2 7.3 35.9 6.3
Social Changes 02.02 24-27.01 17 27 9 39 7
Kantar / CATI 30.01 29-30.01 13 30 7 35 7
IBRiS 25.01 24-25.01 15 26 7 38 6
Estymator 25.01 23-24.01 11.8 29.7 8.7 43.5 5.9
Pollster 27.01 22-23.01 14.66 27.39 8.28 40.48 8.47
Social Changes 28.01 17-21.01 17 26 7 41 8
IBSP 21.01 14-16.01 13.34 31.28 7.39 37.84 9.68
Pollster 18.01 14-16.01 14.51 25.71 8.53 41.10 8.06
CBOS 17.01 09-16.01 10 23 7 44 5
Kantar / CAPI 17.01 09-15.01 13 28 6 38 3
Social Changes 21.01 10-14.01 18 23 8 42 8
IBRiS 14.01 10-11.01 12.9 26.9 4.7 37.3 5.0
Estymator 11.01 09-10.01 10.5 28.2 8.6 45.4 6.4
Social Changes 14.01 03-07.01 16 24 10 41 8
Social Changes 29.12 20-24.12 17 23 8 41 9
Pollster 26.12 ? 14.39 25.51 8.10 43.45 8.03
IBRiS 26.12 19-20.12 9.9 26.8 7.5 39.8 6.1
Estymator 21.12 19-20.12 11.8 27.9 8.8 44.2 6.6
IBSP 22.12 17-20.12 16.06 27.88 7.00 39.08 9.79
Kantar / CATI 19.12 17-18.12 12 27 7 41 7
Social Changes 20.12 13-17.12 18 23 7 40 10
Kantar / CAPI 17.12 06-11.12 11 26 8 39 6
Social Changes 16.12 06-10.12 19 22 10 40 8
United Survey 07.12 06-07.12 12 25 5 35 7
CBOS 06.12 28.11-05.12 11 22 6 45 6
Social Changes 10.12 28.11-03.12 16 24 9 40 9
Kantar / CATI 04.12 29-30.11 14 28 9 35 12
Social Changes 30.11 22-26.11 18 24 10 40 6
IBRiS 25.11 22-23.11 12.8 24.8 6.0 39.6 6.2
Kantar / CAPI 26.11 15-20.11 10 27 7 38 6
Social Changes 24.11 15-19.11 17 25 8 40 9
CBOS 18.11 07-17.11 13 20 9 46 6
Kantar / CATI 15.11 05-12.11 14 27 7 38 9
Pollster 12.11 05-06.11 12.7 25.0 8.8 46.4 5.7
Indicator 07.11 31.10-04.11 14.4 26.1 8.8 44.0 6.2
Social Changes 03.11 25-30.10 15.9 24.9 9.8 41.1 8.3
IPSOS 25.10 21-23.10 15 23 9 41 7
IBRiS 22.10 18-19.10 12.3 21.7 7.1 41.3 6.5
Kantar / CAPI 28.10 11-16.10 14 27 7 39 7
W. parlamentarneWybory parlamentarne 13.10 13.10 12.56 27.40 8.55 43.59 6.81
Publ. Publ. Termin
KO/Lewica/PSL/Konf.
PiS
Średnia w bieżącym miesiącu ► Średnia ► 50.2 40.0
IBRiS 17.02 06-16.02 44 44
IBRiS 10.02 07-08.02 56.4 35.9
Social Changes 02.02 24-27.01 60 39
Kantar / CATI 30.01 29-30.01 57 35
IBRiS 25.01 24-25.01 54 38
Estymator 25.01 23-24.01 56.1 43.5
Pollster 27.01 22-23.01 58.80 40.48
Social Changes 28.01 17-21.01 58 41
IBSP 21.01 14-16.01 61.69 37.84
Pollster 18.01 14-16.01 56.81 41.10
CBOS 17.01 09-16.01 45 44
Kantar / CAPI 17.01 09-15.01 50 38
Social Changes 21.01 10-14.01 57 42
IBRiS 14.01 10-11.01 49.5 37.3
Estymator 11.01 09-10.01 53.7 45.4
Social Changes 14.01 03-07.01 58 41
Social Changes 29.12 20-24.12 57 41
Pollster 26.12 ? 56.03 43.45
IBRiS 26.12 19-20.12 50.3 39.8
Estymator 21.12 19-20.12 55.1 44.2
IBSP 22.12 17-20.12 60.73 39.08
Kantar / CATI 19.12 17-18.12 53 41
Social Changes 20.12 13-17.12 58 40
Kantar / CAPI 17.12 06-11.12 51 39
Social Changes 16.12 06-10.12 59 40
United Survey 07.12 06-07.12 49 35
CBOS 06.12 28.11-05.12 45 45
Social Changes 10.12 28.11-03.12 58 40
Kantar / CATI 04.12 29-30.11 63 35
Social Changes 30.11 22-26.11 58 40
IBRiS 25.11 22-23.11 49.8 39.6
Kantar / CAPI 26.11 15-20.11 50 38
Social Changes 24.11 15-19.11 59 40
CBOS 18.11 07-17.11 48 46
Kantar / CATI 15.11 05-12.11 57 38
Pollster 12.11 05-06.11 52.2 46.4
Indicator 07.11 31.10-04.11 55.5 44.0
Social Changes 03.11 25-30.10 58.9 41.1
IPSOS 25.10 21-23.10 54 41
IBRiS 22.10 18-19.10 47.6 41.3
Kantar / CAPI 28.10 11-16.10 55 39
W. parlamentarneWybory parlamentarne 13.10 13.10 55.32 43.59
Publ. Publ. Termin
KO/Lewica/PSL
PiS
Konfederacja
Średnia w bieżącym miesiącu ► Średnia ► 44.1 40.0 6.2
CBOS 17.02 06-16.02 38 44 6
IBRiS 10.02 07-08.02 50.1 35.9 6.3
Social Changes 02.02 24-27.01 53 39 7
Kantar / CATI 30.01 29-30.01 50 35 7
IBRiS 25.01 24-25.01 48 38 6
Estymator 25.01 23-24.01 50.2 43.5 5.9
Pollster 27.01 22-23.01 50.33 40.48 8.47
Social Changes 28.01 17-21.01 50 41 8
IBSP 21.01 14-16.01 52.01 37.84 9.68
Pollster 18.01 14-16.01 48.75 41.10 8.06
CBOS 17.01 09-16.01 40 44 5
Kantar / CAPI 17.01 09-15.01 47 38 3
Social Changes 21.01 10-14.01 49 42 8
IBRiS 14.01 10-11.01 44.5 37.3 5.0
Estymator 11.01 09-10.01 47.3 45.4 6.4
Social Changes 14.01 03-07.01 50 41 8
Social Changes 29.12 20-24.12 48 41 9
Pollster 26.12 ? 48.00 43.45 8.03
IBRiS 26.12 19-20.12 44.2 39.8 6.1
Estymator 21.12 19-20.12 48.5 44.2 6.6
IBSP 22.12 17-20.12 50.94 39.08 9.79
Kantar / CATI 19.12 17-18.12 46 41 7
Social Changes 20.12 13-17.12 48 40 10
Kantar / CAPI 17.12 06-11.12 45 39 6
Social Changes 16.12 06-10.12 51 40 8
United Survey 07.12 06-07.12 42 35 7
CBOS 06.12 28.11-05.12 39 45 6
Social Changes 10.12 28.11-03.12 49 40 9
Kantar / CATI 04.12 29-30.11 51 35 12
Social Changes 30.11 22-26.11 52 40 6
IBRiS 25.11 22-23.11 43.6 39.6 6.2
Kantar / CAPI 26.11 15-20.11 44 38 6
Social Changes 24.11 15-19.11 50 40 9
CBOS 18.11 07-17.11 42 46 6
Kantar / CATI 15.11 05-12.11 48 38 9
Pollster 12.11 05-06.11 46.5 46.4 5.7
Indicator 07.11 31.10-04.11 49.3 44.0 6.2
Social Changes 03.11 25-30.10 50.6 41.1 8.3
IPSOS 25.10 21-23.10 47 41 7
IBRiS 22.10 18-19.10 41.1 41.3 6.5
Kantar / CAPI 28.10 11-16.10 48 39 7
W. parlamentarneWybory parlamentarne 13.10 13.10 48.51 43.59 6.81

  •