Sondaże – Polska

Sondaże – Średnie poparcie

Sondaże – Zestawienie badań

Sondaże – Zestawienie badań (koalicje wyborcze)

Sondaże – Wykresy

Partie polityczne i ruchy społeczne

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP)
Ideologia: narodowy konserwatyzm, solidaryzm
Porozumienie
Ideologia: chrześcijańska demokracja
Nowoczesna (.N)
Ideologia: liberalizm demokratyczny, centryzm
Platforma Obywatelska (PO)
Ideologia: chrześcijańska demokracja, socjalliberalizm
Kukiz’15 (K’15)
Ideologia: demokracja bezpośrednia, narodowy konserwatyzm
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Ideologia: socjaldemokracja, trzecia droga
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Ideologia: centryzm, agraryzm, chrześcijańska demokracja
Wolność (KORWiN)
Ideologia: konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, wolny rynek
Partia Razem
Ideologia: socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, państwo opiekuńcze, społeczna gospodarka rynkowa

Sondaże – metody badawcze

CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W sondażach realizowanych metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego. Skrypt pozwala na pewne zautomatyzowanie kwestionariusza – np. poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie kolejności, w jakiej określone kwestie będą odczytywane respondentowi. Respondenci w badaniach CATI są zwykle albo losowani z bazy danych, albo dobierani poprzez losowe tworzenie numerów telefonów – taka metoda nazywa się RDD (ang. Random Digit Dial).

CAPI (wywiady bezpośrednie przy użyciu komputera) – metoda stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu sondaży z respondentami przy użyciu urządzeń przenośnych (notebook). Zastosowanie kwestionariuszy elektronicznych umożliwia prezentowanie badanemu materiałów multimedialnych. Ponadto pomijany jest długotrwały etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych, a sam proces ich zbierania trwa znacznie krócej.

CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.