Średnie poparice

Procent Zmiana
PiS 45 ▲ 2
KO 26 ▼ 1
Lewica 14 ▲ 3
PSL 6 ■ 0
Konfederacja 4 ■ 0

15 Wrz 2019

Sondaże

Sondaże poparcia partii politycznych i koalicji

Wykres – sondaże poparcia komitetów w trakcie trwania kampanii

Metody badawcze

CAPI (wywiady bezpośrednie przy użyciu komputera) – metoda stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu sondaży z respondentami przy użyciu urządzeń przenośnych (notebook). Zastosowanie kwestionariuszy elektronicznych umożliwia prezentowanie badanemu materiałów multimedialnych. Ponadto pomijany jest długotrwały etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych, a sam proces ich zbierania trwa znacznie krócej.

CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W sondażach realizowanych metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego. Skrypt pozwala na pewne zautomatyzowanie kwestionariusza – np. poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie kolejności, w jakiej określone kwestie będą odczytywane respondentowi. Respondenci w badaniach CATI są zwykle albo losowani z bazy danych, albo dobierani poprzez losowe tworzenie numerów telefonów – taka metoda nazywa się RDD (ang. Random Digit Dial).

CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

  •  
  •