Wybory / Europa

Wybory parlamenarne

Unia Europejska
Raport
Termin
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
12.06.2022
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
01.10.2022
Malta
06.2022
Niemcy
Polska
Portugalia
30.01.2022
Rumunia
Słowacja
Słowenia
24.04.2022
Szwecja
11.09.2022
Węgry
05/06.2022
Włochy


Kraje spoza UE
Raport
Termin
Albania
Andora
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
02.10.2022
Czarnogóra
Islandia
Liechtenstein
Macedonia Północna
Mołdawia
Monako
Norwegia
Rosja
San Marino
Serbia
03.04.2022
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
Wielka Brytania

Wybory prezydenckie

Unia Europejska
Raport
Termin
Austria
09-12.2022
Bułgaria
2021
Chorwacja
Cypr
Czechy
Finlandia
Francja
10.04.2022
Irlandia
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
10.2022


Kraje spoza UE
Raport
Termin
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
02.10.2022
Czarnogóra
Islandia
Macedonia Północna
Mołdawia
Rosja
Serbia
03.04.2022
Turcja
Ukraina


W zestawieniu wyborów prezydenckich nie uwzględniono monarchii, a także państw, w których prezydent wybierany jest przez parlament.