Wybory / Europa

Wybory parlamentarne

Unia Europejska

Austria | Belgia | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Szwecja | Węgry | Włochy

Kraje spoza UE

Albania | Andora | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | Islandia | Liechtenstein | Macedonia Północna | Mołdawia | Monako | Norwegia | Rosja | San Marino | Serbia | Szwajcaria | Turcja | Ukraina | Wielka Brytania

Wybory prezydenckie

Unia Europejska

Austria | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Irlandia | Litwa | Łotwa | Malta | Niemcy | Polska | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Słowenia | Węgry | Włochy

Kraje spoza UE

Albania | Białoruś | Bośnia i Hercegowina | Czarnogóra | Islandia | Macedonia Północna | Mołdawia | Rosja | Serbia | Turcja | Ukraina